Chào mừng bạn đến với hệ thống Thư Viện Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương- Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến (OPAC) thông qua hệ thống máy tính đặt tại các phòng đọc thư viện (tìm theo chủ đề, từ khoá, tên tác giả…)
- Tra cứu qua mạng LAN tới tài liệu toàn văn
- Hoạt động Thông tin-Thư mục: cung cấp danh mục tài liệu mới, danh mục tài liệu theo chủ đề,
- Đáp ứng yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng: giảng viên, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên,…qua các dịch vụ phổ biến thông tin có chọn lọc, dịch vụ bao gói thông tin,…
- Mượn, photo tài liệu, sao chép đĩa,…
- Trung tâm Thông tin- Thư viện từng bước xây dựng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phấn đấu trở thành một Thư viện điện tử hiện đại với vốn tài liệu phong phú, số hoá tài liệu, đa dạng hoá các loại hình phục vụ và hướng tới việc liên thông với các thư viện của các trường đại học nhằm chia sẻ tài nguyên, khai thác tốt nguồn thông tin để đáp ứng nhu cầu của Cán bộ, Giảng viên và sinh viên, phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và NCKH của nhà Trường.

Đăng nhập

Đăng nhập
Don't have an account? Register here.