Hỗ trợ trực tuyến

Hòm thư góp ý

Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc

Liên kết Website

Số liệu thống kê

  • Số lượng đọc giả: (2568)
  • Số đầu sách: (164)
  • Số cuốn sách: (607)
  • Luận văn: (718)
  • Tài liệu số: (6255)

Lượt truy cập

Thành viên: 0
Khách: 27

Hướng dẫn

 

1.Mục đích: Xác định các bước làm thẻ thư viện.
2.Phạm vi áp dụng: Phòng thông tin thư viện
3.Nội dung:

  3.1 Sơ đồ quy trình

  3.2 Mô tả các bước thực hiện

Bước Người chịu trách nhiệm Nội dung thực hiện Hồ sơ liên quan
 1  Bạn đọc

- Bạn đọc đến đăng ký làm thẻ tại bộ phận cấp thẻ.
- Nhận yêu cầu làm thẻ.

 
 2

Chuyên viên thư viện
Bạn đọc

- Yêu cầu bạn đọc xem hướng dẫn cách đăng ký, hướng dẫn cách ghi phiếu đăng ký.
- Dán ảnh và xin xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác, học tập.
- Ghi đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký.
- Nộp lại phiếu đăng ký sau khi ghi đầy đủ thông tin.
- Đóng lệ phí làm thẻ.
- Ký tên vào chứng từ thu phí làm thẻ.
- Nhận phiếu hẹn ngày nhận thẻ.

 
 3  Chuyên viên thư viện

- Tổng hợp các phiếu đăng ký.
- Nhập vào cơ sở dữ liệu bạn đọc.

 
 4  Chuyên viên thư viện

- Tiến hành in thẻ.

 
 5  Chuyên viên thư viện

- Kiểm tra các thẻ đã in.
- In lại các thẻ bị lỗi kỹ thuật, sai thông tin.
- Trình lên lãnh đạo có thẩm quyền  ký tên và đóng dấu.

 
 6  Chuyên viên thư viện

- Tiến hành in thẻ.

 
 7  Chuyên viên thư viện

- Giao thẻ cho bạn đọc đúng hẹn.
- Ghi nhận các sai sót về thẻ của bạn đọc để tiến hành khắc phục.

 
CÁC TIN KHÁC