Hỗ trợ trực tuyến

Hòm thư góp ý

Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc

Liên kết Website

Số liệu thống kê

 • Số lượng đọc giả: (2568)
 • Số đầu sách: (164)
 • Số cuốn sách: (607)
 • Luận văn: (718)
 • Tài liệu số: (6255)

Lượt truy cập

Thành viên: 0
Khách: 61

Hướng dẫn

Loại hình tài liệu:

 • Sách tra cứu (REF): đọc tại chỗ
 • Sách tham khảo tiếng Việt (V): được mượn về
 • Sách tham khảo tiếng Anh (E): đọc tại chỗ hoặc mượn về tuỳ đối tượng bạn đọc
 • Giáo trình (GT): được mượn về
 • Giáo trình (R): đọc tại chỗ
 • Luận văn, khoá luận (LV, KL): đọc tại chỗ
 • Báo, tạp chí: đọc tại chỗ

Số lượng tài liệu mượn về dành cho từng nhóm bạn đọc:

 • Cán bộ, giảng viên cơ hữu của nhà trường: 10 cuốn (gồm cả sách tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Giảng viên mời giảng và sinh viên, học viên: 10 cuốn (trong đó tối đa là 5 cuốn giáo trình, 5 cuốn sách tham khảo tiếng Việt). Chỉ được mượn về sách tiếng Việt.
 • Bạn đọc ngoài: chỉ được đọc tài liệu tại chỗ, không được mượn về.

Thời hạn mượn:

 • Sách tham khảo (E, V): 14 ngày, được gia hạn 1 lần thêm 14 ngày.
 • Giáo trình tại kho mở (GT): 150 ngày, không được gia hạn.
 • Giáo trình tại kho đóng: cả học kỳ, hạn trả là 1 tuần sau ngày thi hết môn cuối cùng của học kỳ đó.

Giữ chỗ:

 • Khi có nhu cầu mượn một tài liệu hiện đang có người mượn (không còn trong kho thư viện), bạn đọc có thể đăng ký giữ chỗ tài liệu với cán bộ mượn trả.
 • Khi nhận được tài liệu trả, cán bộ mượn trả gửi thông báo tới bạn đọc giữ chỗ theo địa chỉ email đăng ký. Tài liệu sẽ được giữ trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày gửi thông báo. Quá hạn trên, yêu cầu giữ chỗ sẽ hết hiệu lực và tài liệu đó sẽ được chuyển trở lại kho hoặc thông báo cho bạn đọc có yêu cầu giữ chỗ kế tiếp.

Gia hạn tài liệu:

 • Đối với loại tài liệu được phép gia hạn, bạn đọc được gia hạn một (1) lần cho mỗi tài liệu của mình (trừ trường hợp đã quá hạn hoặc có bạn đọc khác đăng ký giữ chỗ). Thời gian gia hạn thêm là 14 ngày.
 • Khi có nhu cầu gia hạn, bạn đọc có thể thực hiện một trong các cách sau:
  • Gửi email cho cán bộ thư viện theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ghi rõ các thông tin gồm: họ tên, lớp, mã thẻ SV, tên tài liệu hoặc mã tài liệu cần gia hạn; hoặc
  • Trực tiếp đến thư viện để gia hạn. Khi đi, chỉ cần mang theo thẻ TV, không cần mang theo tài liệu, phần mềm tự động liên kết đến tài khoản của bạn đọc.

QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ KHO MỞ

Mượn sách:

 • Bạn đọc tra cứu trên phân hệ OPAC của thư viện, tự lấy sách trên giá và mang ra bàn thủ thư, xuất trình thẻ thư viện để thủ thư ghi mượn.
 • Trong trường hợp sách có kèm CDR hoặc đĩa mềm, bạn đọc mượn CDR hoặc đĩa mềm đó theo sách.
 • Bạn đọc lưu ý kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi mang ra khỏi thư viện. Nếu sách, CDR bị rách, gẫy, hỏng, viết vẽ bậy... phải báo ngay với thủ thư để theo dõi trong Phiếu tình trạng sách, nếu không bạn đọc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Sách sẽ được khử từ trước khi mang ra khỏi thư viện.
 • Bạn đọc mang tài liệu thư viện ra ngoài khi chưa thực hiện các thủ tục tại bàn thủ thư sẽ bị xử phạt tuỳ theo mức độ vi phạm.

Trả sách:

 • Bạn đọc đưa sách để thủ thư ghi trả. Phần mềm thư viện sẽ tự động liên kết đến tài khoản mượn của bạn đọc.
 • Bạn đọc theo dõi trên màn hình để biết tài liệu đã trả và còn mượn (nếu có).
 • Sách sẽ được nạp từ trở lại trước khi xếp lên giá.

QUY TRÌNH MƯỢN TRẢ KHO ĐÓNG

Luận văn, khoá luận:

 • Bạn đọc tra cứu tài liệu trong quyển danh mục luận văn, khoá luận.
 • Viết Phiếu yêu cầu ghi rõ họ tên, mã số thẻ, tên, ký hiệu tài liệu, ghi rõ ngày tháng và ký tên vào Phiếu yêu cầu rồi đưa cho thủ thư kèm thẻ thư viện.
 • Nhận tài liệu và đọc tại chỗ.
 • Khi trả hết tài liệu, bạn đọc nhận lại thẻ của mình.

Giáo trình mượn về

 • Sinh viên (SV) học môn học nào trong kỳ sẽ được mượn giáo trình của môn đó.
 • Mỗi cá nhân sẽ tự mượn giáo trình cho mình.
 • Khi mượn, SV xuất trình thẻ thư viện, nhận, kiểm tra tài liệu và ký tên vào danh sách cho cuốn giáo trình mượn, ghi rõ ngày mượn.
 • Khi trả, SV ký tên vào danh sách cho cuốn giáo trình trả và ghi rõ ngày trả.

CHÍNH SÁCH PHẠT

 • Trả muộn: mức phạt là 1.000đ/đầu tài liệu/ngày (tính từ ngày quá hạn).
 • Làm mất sách: đền chính quyển sách đó (nếu mua lại được) cộng (+) 20.000đ chi phí xử lý kỹ thuật hoặc bồi thường bằng tiền gấp 3 lần giá trị hiện hành của tài liệu.
 • Làm bẩn, hỏng sách: bồi thường theo quy định hiện hành của nhà trường.
CÁC TIN KHÁC